PKC-09 | PERMOHONAN PEMERIKSAAN FISIK MELALUI PEMINDAI PETI KEMAS (HI CO SCAN X- RAY)