013/SOP - WBC.10/KPP.MP.01/2016 | PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN INWARD MANIFEST MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (UNTUK SARANA PENGANGKUT MELALUI LAUT)

PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN INWARD MANIFEST MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (UNTUK SARANA PENGANGKUT MELALUI LAUT)