013/SOP-WBC.10/KPP.MP.01/2016 | PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN INWARD MANIFEST MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (UNTUK SARANA PENGANGKUT MELALUI LAUT)

NOMOR: 
013/SOP-WBC.10/KPP.MP.01/2016
PERIHAL: 
PENYERAHAN DAN PENATAUSAHAAN PEMBERITAHUAN INWARD MANIFEST MELALUI SISTEM PERTUKARAN DATA ELEKTRONIK (UNTUK SARANA PENGANGKUT MELALUI LAUT)